Kiinteistölämmityksessä maalämpöpumppu, ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu tai poistoilmapumppu ovat helppohoitoisia ja ekologisia vaihtoehtoja. Ne kaikki hyödyntävät lämpöenergiaa, joka on sitoutunut joko maaperään, ulkoilmaan tai rakennuksen sisäilmaan.

Maalämpöpumppu hyödyntää lämmityksessä maaperään sitoutunutta auringon lämpöenergiaa. Laite siirtää maaperän lämpöenergian lämmönkeruuputkiston nesteen avulla lämpöpumpun varaajaan, jolla lämmitetään taloa ja käyttövettä. Parhaimmillaan maalämpöpumppu on alhaisten lämpötilojen lämmönjakojärjestelmissä, kuten vesikiertoisessa lattialämmityksessä tai ilmalämmityksessä.

Ilmalämpöpumppu käyttää hyväkseen ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa ja muuttaa sen edulliseksi ja miellyttäväksi lämmöksi. Ilmalämpöpumppu sopii erinomaisesti myös toimitilojen, liiketilojen sekä ravintoloiden  energiataloudelliseen lämmitykseen ja viilennykseen.

Ilma-vesilämpöpumppu siirtää ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa veteen. Lämmitettyä vettä voidaan käyttää käyttövetenä tai vesikiertoisessa keskuslämmityksessä. Ilma-vesilämpöpumppu on toimintaperiaatteeltaan vastaava kuin ilmalämpöpumppu, paitsi että lämpöenergia siirretään veteen eikä ilmaan. Suomessa ilma-vesilämpöpumppua käytettäessä päälämmönlähteenä tarvitaan myös varajärjestelmä lämpöenergian tuottamiseen.

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergian rakennuksen poistoilmasta. Tämä energia käytetään tuloilman, käyttöveden tai vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kiertoveden lämmittämiseen. Ilmalämpöpumpuista poiketen poistoilmalämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa vakioteholla ympäri vuoden. Säästö sähkölämmitykseen verrattuna on noin 40%. Poistoilmalämpöpumppu soveltuu parhaiten pienehköön omakotitaloon.